ΝΕΥΡΟΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΣ ΒΑΡΗΚΟΙΑ

Ανήκει μαζί με την βαρηκοϊα αγωγιμότητος ,την μικτή βαρηκοϊα και την πρεσβυακουσία στις συχνότερες απώλειες ακοής. Έχει δυσκολίες στην αποκατάσταση της , χρήζει προσοχής στην αντιμετώπιση , σωστή επιλογή λύσεων και σωστή μεθοδολογία .Πάμε να δούμε τι είναι , τί την προκαλεί και πως αντιμετωπίζεται .

Η νευροαισθητήριος βαρηκοΐα προκαλεί μείωση και παραμόρφωση του ήχου που εισέρχεται στο αυτί και κάνει την κατανόηση των λέξεων αρκετά δύσκολη. Το γεγονός αυτό οφείλεται στη βλάβη που έχει προκληθεί στον κοχλία του αυτιού ή στις νευρικές οδούς που βρίσκονται μεταξύ κοχλία και εγκεφάλου. Σε αυτή την περίπτωση επηρεάζεται η ένταση και η καθαρότητα των λέξεων και των φωνών που ακούει ο βαρήκοος.

Κάποιες από τις πρώτες ενδείξεις είναι η δυσκολία να ξεχωρίζουμε τις λέξεις , η αίσθηση ότι οι συνομιλητές μας δεν μιλούν καθαρά και η  αδυναμία που αντιμετωπίζουμε στο να αντιληφθούμε τι λέει ο συνομιλητής όταν εκείνος φωνάζει και δεν μιλά αργά και καθαρά.

Υπάρχει η Αιφνίδια βαρηκοΐα – μια γρήγορη (το πολύ σε 3 ημέρες) εμφάνιση νευροαισθητήριας βαρηκοΐας στο ένα συνήθως αυτί (σπανίως και στα δύο) με πολλές πιθανές αιτίες που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης φαρμακευτικής

Η Γενετική απώλεια ακοής – μερικοί άνθρωποι μπορεί να γεννηθούν κωφοί ή να γίνουν με την πάροδο του χρόνου και οφείλεται σε μια γενετική ανωμαλία, αν και δεν υπάρχει πάντα ένα οικογενειακό ιστορικό. Έπειτα μπορεί να προκληθεί από

ιογενείς λοιμώξεις του έσω ωτός, (όπως παρωτίτιδα ή ιλαρά) ή και από

ιογενείς λοιμώξεις του ακουστικού νεύρου, (όπως παρωτίτιδα ή ερυθρά)

Άλλο αίτιο μπορεί να είναι η  νόσος του Meniere – όταν ένα άτομο πάσχει από ιλίγγους, απώλεια ακοής που μπορεί να έρχεται και να φεύγει, εμβοές και ένα αίσθημα απόφραξης του αυτιού

      Το Ακουστικό νευρίνωμα – μη καρκινική (καλοήθης) ανάπτυξη όγκου πάνω ή κοντά     στο ακουστικό νεύρο

      Η Μηνιγγίτιδα – μία λοίμωξη των προστατευτικών μεμβρανών που περιβάλλουν τον          εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό

Μια Εγκεφαλίτιδα – φλεγμονή του εγκεφάλου

Η Σκλήρυνση κατά πλάκας – μια νευρολογική πάθηση που επηρεάζει το κεντρικό νευρικό σύστημα (τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό)

Ένα εγκεφαλικό επεισόδιο – όταν η παροχή αίματος προς τον εγκέφαλο είναι αποκομμένη ή έχει διακοπεί

Ορισμένα φάρμακα, όπως κάποια φάρμακα χημειοθεραπείας και ορισμένα αντιβιοτικά μπορούν επίσης να βλάψουν τον κοχλία και το ακουστικό νεύρο, προκαλώντας νευροαισθητήρια βαρηκοΐα.

  •  

Η νευροαισθητήριος βαρηκοΐα είναι μόνιμη  και τα βοηθήματα ακοής (ακουστικά) εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων είναι η μόνη οδός αποκατάστασης . Ανάλογα με το βαθμό της ( μικρή , μεσαία , μεγάλη ) και ανάλογα με την συνύπαρξη και άλλων παραγόντων απώλειας , δίνεται η καταλληλότερη λύση σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες , τις απαιτήσεις και τις δυνατότητες του βαρήκοου .

Μετάβαση στο περιεχόμενο