Ακουστικα βοηθηματα : Μια κοινωνιολογικη μελετη με βαση τον καθοριστικο ρολο της φροντιδας

 Ο ρόλος των Ακοολόγων – Ακοπροθετιστών δεν είναι να »πωλούν ακουστικά » αλλά να κατανοούν , να παρακολουθούν και να φροντίζουν τους ανθρώπους με προβλήματα ακοής. Συνεπώς είναι απαραίτητο να θεωρηθεί το επάγγελμα αυτό ως μέρος της κοινωνικής και ιατρικής φροντίδας!

Η πρώτη κοινωνιολογική μελέτη για τα βοηθήματα ακοής έλαβε χώρα στη Γαλλία , δημοσιεύτηκε την άνοιξη του ’18 , από τους κοινωνιολόγους Jurren και Pierru .
Η μελέτη αυτή τεκμηριώνει την συνάρτηση της αποτελεσματικότητος της εφαρμογής ακουστικών βοηθημάτων σε κάποιο άτομο σε σχέση με το επάγγελμα .Τα βοηθήματα ακοής από μόνα τους δεν είναι επαρκή . Η αποτελεσματικότητα τους για τον ασθενή , την υγεία και το περιβάλλον του εξαρτάται από το έργο του Ακοολόγου – Ακοοπροθετιστή . Και αυτό δεν περιορίζεται στο να γίνονται (κάποιες φορές »μηχανικά » ) οι μετρήσεις οι οποίες θα ορίσουν τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Χρειάζεται να πείθει , να εκπαιδεύει , να συντηρεί και να συντονίζει . Από μόνη της η εφαρμογή ακουστικών βοηθημάτων δεν αρκεί για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της απώλειας ακοής και η επίλυση των κινδύνων υγείας .

Γιατί υπάρχουν και προβλήματα κοινωνικοποίησης που συνοδεύονται από την απώλεια ακοής : η δυσκολία επικοινωνίας οδηγεί στην απομόνωση , την αποξένωση και τελικά την κατάθλιψη του βαρήκοου. 
Στο σημαντικό επάγγελμα – λειτούργημα του Ακοολόγου – Ακοοπροθετιστή , περιλαμβάνεται η κατανόηση και η ψυχολογική ενθάρρυνση και υποστήριξη του ασθενούς , η στήριξη , η ανάγκη για διάλογο και ακρόαση , ώστε τα αποτελέσματα να μπορούν να τοποθετηθούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο.

Οι κοινωνιολόγοι αναφέρουν λεπτομερώς τις συνθήκες υπό τις οποίες τα βοηθήματα ακοής είναι αποτελεσματικά επισημαίνοντας ότι οι ακοοπροθετιστές δουλεύουν σ’ ένα ανθρωποκεντρικό κλάδο .Ως εκ τούτου είναι αδύνατο να περιοριστεί η δραστηριότητα τους σ ‘ ένα αποκλειστικά εμπορικό ή βιομηχανικό σκεπτικό με τις συνέπειες που θα είχε αυτό όσον αφορά τον ανταγωνισμό του κόστους και την τυποποίηση της φροντίδας , χωρίς να απειλείται η ποιότητα της . 
Το ζητούμενο για την δημόσια υγεία κατά κύριο λόγο είναι η εφαρμογή βοηθημάτων ακοής σε ανθρώπους που θα κάνουν ορθή χρήση και αποκατάσταση. 

Και να υπολογίσουμε τον παράγοντα (χαμένο ) χρόνο που είναι η τροχοπέδη μιας τέτοιας κατάστασης : Ένας βαρήκοος σπαταλά σχεδόν μια πενταετία για να αντιληφθεί την ύπαρξη του προβλήματος και άλλα τόσα χρόνια στην καλύτερη των περιπτώσεων , για να ξεκινήσει η προσπάθεια εξοικονόμησης χρημάτων , παλεύοντας με άλλες ανάγκες , λάθος προτεραιότητες , συνεχείς αναβολές που τελικά οδηγούν σε επιδείνωση και διόγκωση του προβλήματος ακοής και περαιτέρω δυσκολίας αποκατάστασης. 

Προσθέστε σε όλα τα παραπάνω και τις επικίνδυνες μεθόδους που προωθούν κάποιοι με τακτικές »εφαρμόστε το τάδε φθηνό ακουστικό μόνοι σας »και τις παγίδες που με ευκολία προσφέρει το διαδίκτυο …
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας , στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ακοής ( 3 Μαρτίου ) επισήμανε την ραγδαία αύξηση των ανθρώπων που υποφέρουν από απώλεια ακοής και συνέστησε να απευθύνεστε σε καταρτισμένους επαγγελματίες , με πρόσβαση σε υπηρεσίες και τεχνολογίες που χρειάζονται .

Νικόλας Τσιορβάς

Ακοοπροθετιστής

Υπεύθυνος της OTOMENT Ανατολικής Αττικής

38ο χλμ Λεωφόρου Πόρτο Ράφτη

Τηλ . 22990 63059 

Μετάβαση στο περιεχόμενο